Al sinds 1967 is Minerva Olympia Kombinatie de enige handbalvereniging in Dordrecht. In de 40 jaren is veel gebeurd, een kleine opsomming over wat deze club gedurende haar bestaan heeft doorstaan.

40 jaar geleden begon het handballen met 3 jeugdteams na een groot schoolhandbalfestijn, de kleedkamers en kantine van AV Parthenon waren tot onze beschikking. Men startte met elfhandbal op gras en wou maar al te graag doorgroeien.

Al gauw werd er dus verhuisd naar de kantine van de ijsclub waar de grote kachel het snorrende symbool was. Onder leiding van voorzitter P. van de Stek werd het 10-jarig jubileum gevierd met 5 senioren teams en 5 jeugdteams.

Begin jaren ’80 werd er dan eindelijk binnen de gemeente ruimte gemaakt voor een eigen plek voor M.O.K.  Het werd Dubbeldam, de misschien wel succesvolste jaren volgde daar op de oude velden van vv Dubbeldam. Met 4 jeugdteams en 6 seniorenteams, onder leiding van Peter Brand en Ome Dirk, waren kampioenschappen vaste prik en werd er dan ook veel feestgevierd.

De vraag binnen vereniging bleef altijd nog: krijgen we een verhard veld. Het NHV had immers de regel ingesteld dat de senioren voortaan op verharde velden moesten gaan spelen en als de gemeente niet akkoord ging dan kon de vereniging opdoeken.

Na vele weigeringen en daar weer op volgende verzoeken van ons werd na wat getouwtrek dan eindelijk goedkeuring gegeven voor een verhard veld. Onze nieuwe locatie hiervoor moest het Halmaheiraplein worden waar we ook voortaan gebruik konden maken van het zaaltje van het oude Christelijk Lyceum.

Van deze locatie maken we nu nog steeds gebruikt, waar het niet dat de oude kantine (die eigenlijk al als tijdelijk was geplaatst) na jaren gebruik werd gesloopt en er een echte kantine er voor in de plaats kwam.

Geef een antwoord