Voor wie is het?

Kort antwoord: voor iedereen. Langer antwoord: ja, écht iedereen: jong of jong van geest, Dordtenaar en Dordtfan, stadsmuis en natuurgek, er is voor iedereen iets te beleven. Ouders in Dordrecht bestellen een pas voor hun kinderen voor maar € 10,-! Dus pak je pas, trommel een familielid, vriend of vage kennis op en ga samen op pad in Dordt.

Aanschaf en tarieven

 1. De Dordtpas kan door iedereen worden gekocht tegen het daarvoor vastgestelde tarief.
   
 2. Voor bepaalde doelgroepen geldt een reductietarief of wordt de pas gratis verstrekt.
   
 3. De tarieven worden gepubliceerd op www.Dordtpas.nl en in de Dordtpasapp.
   
 4. Het reductietarief geldt alleen voor inwoners van Dordrecht en voor mantelzorgers die een inwoner van Dordrecht verzorgen.
   
 5. De Dordtpas tegen reductietarief mag eenmaal per jaar worden aangevraagd (of verlengd).
   
 6. De Dordtpas voor kinderen tegen een reductietarief geldt alleen als een van de ouders een geldige Dordtpas heeft of aanvraagt.
   
 7. Tussen 19 november en 31 december worden geen Dordtpassen voor het lopende kalenderjaar meer verstrekt.
   
 8. De Dordtpas is een kalenderjaar geldig, dus van 1 januari tot en met 31 december
   Tegoeden op pas
 9. Op de Dordtpas kan voor bepaalde doelgroepen door de Gemeente Dordrecht een tegoed worden geplaatst.
   
 10. Eventuele niet bestede tegoeden op de Dordtpas vervallen aan het eind van het pasjaar.
   
 11. Tegoeden van meerdere passen kunnen niet samengevoegd worden.

  Gebruik van de pas
 12. De Dordtpas is strikt persoonlijk. Kortingsacties en het eventuele tegoed dat er op staat mag  alleen door/voor de betreffende pashouder gebruikt worden.
   
 13. De Dordtpas kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties en kortingen met uitzondering van de besteding van tegoeden op de pas.